Volontär för Vilda Djur – Umdoni Wildlife Project

Umdoni Wildlife Project är baserat i den vackra South Coast-området i KwaZulu-Natal, Sydafrika. Projektet drivs i samarbete med Wildlife Parks Africa, en ideell organisation för att rädda vilda djur i Afrika. Vi arbetar för att rädda några av de djurreservat och den sista återstående naturliga kustskogen i södra kustområdet. Djurskyddsprojekt som dessa är avgörande för […]

Umdoni Wildlife Project – Volunteer for Wildlife

The Umdoni Wildlife Project is based in the beautiful South Coast area of KwaZulu-Natal, South Africa. The project is run in partnership with Wildlife Parks Africa, an organization dedicated to saving wildlife in Africa. We are working to save some of the wildlife reserves and last remaining natural coastal forest in the South Coast area. […]