Volontär för Vilda Djur – Umdoni Wildlife Project

Umdoni Wildlife Project är baserat i den vackra South Coast-området i KwaZulu-Natal, Sydafrika. Projektet drivs i samarbete med Wildlife Rangers, en ideell organisation för att rädda vilda djur i Afrika. Vi arbetar för att rädda några av de djurreservat och den sista återstående naturliga kustskogen i södra kustområdet. Djurskyddsprojekt som dessa är avgörande för att […]

Umdoni Wildlife Project – Volunteer for Wildlife

The Umdoni Wildlife Project is based in the beautiful South Coast area of KwaZulu-Natal, South Africa. The project is run in partnership with Wildlife Rangers, a non-profit organization dedicated to saving wildlife in Africa. We are working to save some of the wildlife reserves and last remaining natural coastal forest in the South Coast area. […]